Vaše cesta,
Váš prostor

Vaše cesta, Váš prostor

 

Co pro Vás mohu udělat

V životě mám velmi ráda pestrost, možná i právě proto jsem při své práci nejvíce nakloněna integrativnímu přístupu. Z psychoterapeutických směrů jsou mi nejbližší ty na osobu zaměřené a nedirektivní. Poměrně hodně mě ovlivnila gestalt terapie. Při specifických psychických obtížích (úzkosti, fobie, panické ataky, deprese, OCD, PTSP) využívám KBT techniky. V neposlední řadě bývají v mé práci obsaženy prvky schematerapie, práce s Vnitřním dítětem, REBT, logoterapie, pozitivní psychologie, mindfulness, práce s tělem, se sny, nácviky asertivity. Pečlivě se snažím vybírat nejvhodnější strategie a postupy ušité na míru potřebám a cílům každého jednotlivého klienta.

Moji práci charakterizuje následující:

 • Nehodnotím klienta, přijímám jej, jeho životní situaci a příběh takový, jaký je.
 • Respektuji individualitu každého - směr, tempo, potřeby.
 • Neposuzuji, co je správné či dobré. Podporuji klienta v nalezení jeho vlastní cesty.
 • Jsem s klientem plně „teď a tady.“ Sdílím své pocity, postřehy, uvědomění.
 • Věřím, že změna je možná.
 • Obdivuji své klienty za jejich odvahu a sílu se otevřít a růst i přes nepříznivé okolnosti.
 • V terapii je prostor pro všechno - i humor!
 • Jsem pravidelně supervidována.
 • Řídím se pravidly Etického kodexu ČAP.

Ceník

 

Terapie - Praha, online

Individuální terapie, práce s páry

60 min – 1000Kč

90 min – 1500Kč

V případě finanční nedostupnosti služby je možné se domluvit na nižší sazbě.
Storno podmínky: méně než 24 hodin předem – 100% z ceny

 

otevrena kniha

 

 

otevrena kniha

Školení, semináře, workshopy, supervize:

 • Supervize
 • Efektivní komunikace
 • Asertivita
 • Role rodič-dospělý-dítě (nejen) v komunikaci pohledem transakční analýzy
 • Stress management, relaxační programy
 • Základy krizové intervence
 • Time management
 • Rozvoj emoční inteligence, práce s náročnými emocemi
 • Týmová spolupráce (včetně outdoorových programů ve spolupráci s Classic outdoor, s.r.o. – Lanové centrum Kořenov)
 • Psychotraumatologie
 • Partnerský přístup ke klientovi v metodice CARe s využitím transakční analýzy (akreditovaný program MPSV)

Konkrétní obsah, časový rozsah a cena bude stanovena po domluvě se zadavatelem tak, aby kurz odpovídal přesně požadavkům cílové skupiny, byl prakticky tzv. „ušit na míru“.

O mně

 

profilova fotka Alena Andrsova

Vzdělání, absolvované výcviky, kurzy a semináře:

 • 2024-2025 Supervizní výcvik ASuPP (Šramota, Štanderová, Přibylová, Rothová, Veltrubská, 320hodin)
 • 2023 – 2025 INPAT – Výcvik integrativní párové terapie a partnerského poradenství (Rataj, Vojtko, 600 hodin)
 • 2023 Základy neurověd pro psychoterapeuty (Raszka, Viktorinová, 7 hodin)
 • 2022 - 2023 - Psychoterapie traumatu - Úvod do psychoterapie traumatu, Situační trauma, Vývojové trauma, Supervizní seminář psychotraumatologie (Pinkasová, Odstrčil, 64 hodin)
 • 2022 Teorie a nástroje pro bezpečnou terapii traumatu (Rotchild, 8 hodin)
 • 2022 - Poradenská propedeutika - Úvodní kurz manželského a rodinného poradenství (Poupětová, Kolařík, 34 hodin)
 • 2021 Setkání s biosyntézou (Janečková, Sailerová, 24 hodin)
 • 2021 Hraniční porucha osobnosti na vlastní kůži (Hrbková, Šindelková, 16 hodin)
 • 2021 Základy krizové intervence 1 + 2 (Navarová, 32 hodin)
 • 2021 Zotavení, metoda CARe a její využívání v praxi (Kerouš, Křivánková, Urbánková, Kopečná, 16 hodin)
 • 2021 Krizové situace - Sebevraždy, Sebepoškozování, Emoční rozrušení (Mančíková, Kniha, 6hodin)
 • 2021 Práce s klientem s poruchou osobnosti (Durecová, 16hodin)
 • 2020 Reforma péče o duševní zdraví (Urbánková, Šimonová, 6hodin)
 • 2020 Poruchy příjmu potravy - nový pohled na nemoc i léčbu (Kulhánek, 9 hodin)
 • 2020 KBT a její použití v praxi sociální práce (Pešek, 6 hodin)
 • 2020 Stigma a self-stigma (Dosbabová, Kašpar, 6 hodin)
 • 2019 Motivační rozhovory (Soukup, 8 hodin)
 • 2019 Metody KBT v praxi (Pešek, 24 hodin)
 • 2018 Focusing (Honzík, 8hodin)
 • 2017 Partnerské konstelace (Veltrubská, 20hodin)
 • 2016 Divadelní improvizace (Worthner, 20hodin)
 • 2015 Obejměte své vnitřní dítě (Dvořák, Veltrubská, 20 hodin)
 • 2010-2015 Výcvik terapeutických a poradenských dovedností „Life dynamic“ (Kohnová, Dastlík, 720 hodin)
 • 2012 Emoční inteligence (Tmějová, 12hodin)
 • 2008 Využití MBTI v pracovním prostředí (Nováková, 8hodin)
 • 2010-2012 Vyšší odborná škola zdravotnická 5. Května, Diplomovaný zdravotnický záchranář
 • 2007 FF UK Rigorózní zkouška Pedagogická psychologie
 • 2002 Sociálně-psychologický výcvik (Hermochová, Štětovská, 30hodin)
 • 1998-2003 Univerzita Karlova, Psychologie (FF UK) a TV (FTVS UK)

Praxe související s oborem

 • 2017-2023 Fokus Vysočina - Terapeut, destigmatizační pracovník (individuální a skupinová psychoterapie osob se zkušeností s duševním onemocněním, destigmatizační a přednášková činnost)
 • 2017 – 2022 Elio, z.s. – Lektor, výcvikový terapeut, supervizor a spolutvůrce šestiletého sebezkušenostního výcviku „Life dynamic“ (integrativní směr)
 • 2021 Kognitivně behaviorální skupinová terapie pro úzkostné a úzkostně depresivní pacienty (Psychosomatická klinika, Pešek, já - kolektor, 2 skupiny – 68hodin)
 • 2018-2019 Státní léčebné lázně Jánské Lázně – terapeut, aktivizační sestra (individuální terapie skupinové programy, přednášková činnost)
 • 2014 – dosud OSVČ - poradenská, terapeutická, pedagogická a supervizní činnost
 • 2006-2008 SVOŠZ Medea – pedagog (Vedoucí katedry psychologie; vyučované předměty – Psychologie /vývojová, sociální, obecná, zdravotnická/, Psychologie a komunikace pro záchranáře, absolventský seminář, Výchova ke zdraví, Psychologie zdraví, Etika)

Reference

 

Když jsem vstoupila do terapie, byla jsem přesvědčená, že původcem veškerých mých potíží je především moje okolí. Velmi brzy jsem však pochopila, že mnohé reakce nevědomě vyvolávám já a že si můžu vybrat, jestli budu vše pasivně přijímat, nebo aktivně pracovat na změnách. Více času jsem potřebovala na zjištění, že to, že největších změn dosáhneme malými změnami u sebe, není pouhé klišé. Terapie mi pomáhá poznat samu sebe a dávat si mnohem větší pozornost, stavět si hranice a umět si je udržet a pochopit spoustu věcí. Jsem přesvědčená, že když člověk najde průvodce (terapeuta/tku), který mu sedne, je terapie nejlepší životní investicí. A jsem vděčná, že mně se to podařilo. Vnitřní klid, pohodu a zlepšení vztahů si v obchodě nekoupíte, ale možná k nim právě díky terapiím dokážete dojít sami, tak jako já :).

Klára
 

Alenu znám již několik let. Chodím k ní na terapie v rámci terapeutického výcviku. Mezi má hlavní témata patří zodpovědnost, sebepřijetí, autenticita. Někdy může být ozdravný proces terapie náročný, zvlášť u těchto témat. A právě proto jsem si vybral Alenu. Nejen tím, že vytvoří bezpečný prostor k tomu, abych si svá témata otevřel, zažil, zpracoval a posunul se dál. Svým upřímným zájmem a odborným vedením mi pomáhá k tomu, abych se posouval stále dál a budoval si život takový, jaký opravdu chci. Alenu doporučuju!:)

Petr
 

Na terapii s Alčou docházím již druhým rokem. Před zahájením našich pravidelných setkání jsem měla strach a cítila jsem se velice nejistá - jaké to bude, říkat soukromé věci cizímu člověku, budu umět pojmenovat, to, co cítím, nebude to trapné rozbrečet se před terapeutem...? Všechny tyto obavy vzaly za své hned po prvním sezení. Alča dokáže vytvořit prostředí důvěry, je soustředěná a trpělivá. Nenabízí odpovědi na mé problémy, ale pomáhá mi najít mé vlastní řešení a cesty, umožňuje mi vidět každou situaci z více úhlů a uvědomit si tak, že jednu a tu samou věc lze vnímat mnoha různými způsoby. Terapie mi pomáhá přijímat se taková, jaká jsem a pracovat na těch svých stránkách, které chci změnit. Terapie mě mění, nabourává zažité způsoby vnímaní okolí i sebe sama, mé reakce i prožívání životních situací. A to mě obohacuje a baví. Terapii s Alčou doporučuji každému, kdo se chce podívat sám do sebe a vidět se takový, jaký je.

Zuzana
 

Kontakt

PhDr. Alena Andršová, Dis.

  +420 605 821 664

andrsova.a@email.cz

Terapie Praha:

Jana Masaryka 26, Praha 2, 3.patro
(nejbližší zastávky MHD: Náměstí Míru nebo Jana Masaryka - pět minut chůze)

Terapie Online:

Skype, Google Meet, Zoom
(po domluvě s klientem)

telefon Skype